Our Team

Sergenç İneler
Genel Müdür - TARKEM
Evran Kurutaç
Projeler Yöneticisi - Orkem
Ahu Sönmez
Mimar - Orkem
Sedef Özer
Genel Sekreter - Kentimiz İzmir
Halis Hakyemezoğlu
Kurumsal İletişim Sorumlusu - Kentimiz İzmir
Şebnem Yurdakul
Proje Sorumlusu - Kentimiz İzmir
Google Translate »