Hakkımızda

TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş), İzmir kent değerlerini korumak ve geliştirmek için yeni bir iş modeli yaratmak ve yarattığı bu modelle İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni canlandırmak amacıyla 19 Kasım 2012 tarihinde kurulmuş çok ortaklı bir yapıdır.

Kamu – özel ortaklık modelinin Türkiye’deki en önemli örneklerinden biri olan TARKEM’in ortaklık yapısında % 38’ini kamu, %62’sini özel sektör oluşturmaktadır.  İzmir Büyükşehir Belediyesi %30’luk payı ile kamu kurumları ortaklarının başını çekmektedir.

TARKEM’in temel amacı, 2007 yılında ilan edilmiş olan Kemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı içerisinde yer alan, başta çöküntü alanlar olmak üzere, belirlenen alanda ihtiyaç odaklı, yenilikçi ve toplumun tüm hedef gruplarını dahil eden gayrimenkul, hizmet ve organizasyon projeleri üretmektir.

TARKEM, bu amaca ulaşmak için bir vizyon belirlemiş ve bu vizyon çerçevesinde yatırımlarını ve etkinliklerini gerçekleştirmektedir:

“Kentimizin kültürel ve tarihi değerlerini,
yaşayanları yerinde koruyarak
ve katılımcı yönetim anlayışıyla,
kamu-özel sektör işbirliği içinde
kalkındırmak

Günümüzde hala kentin merkezi olarak tanımlanan ve aktif olarak kullanılan tarihi Kemeraltı ve çevresi yaklaşık 2.000’in üzerinde tescilli anıtsal ve sivil mimari örneği, 2.500 yıllık tarihe sahip   sokak ve meydan dokusu, han, atölye, otel, hamam, cami, kilise, sinagog, okul, çeşme gibi tarihi ve kültürel yapılarıyla zengin ve çok renkli bir kültür mozaiğinin oluştuğu ve geliştiği bir alandır.

TARKEM, kamu, özel ve sivil ortaklarıyla İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni canlandırmak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası tüm kurumlarla işbirliği halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Tarihi alanın tekrar canlandırılmasına yönelik planlama, strateji ve operasyonel planların hazırlanması çalışmalarının ardından uygulama dönemine geçmiştir.

TARKEM; Kemeraltı, Basmane ve Kadifekale’deki her tür sorun ve ihtiyaç ile birebir ilgilenerek, çözüm üretilmesi noktasında hızlı, proaktif ve verimli kararlar alarak bu alanı daha yaşanılabilir, 7 gün 24 saat güvenli bir şekilde hareket edilebilen, İzmir’in en önemli turizm destinasyonu haline getirmek için çalışmaktadır.

İzmir’in en önemli kütür, sanat, turizm, ticaret noktalarının kesişiminde yer alan 252 hektarlık bir alanı kalkındırmak için çalışan TARKEM, büyüyerek yoluna devam etmektedir.

 

TARİHİ ALAN