Gayrimenkul ve Kültürel Miras Projeleri

TARKEM an itibari ile Kemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı’ndaki kent değerlerinin korunması ve topluma kazandırılması amacıyla toplam 19 gayrimenkul projesi yürütmektedir. Proje çalışmalarını, İzmir Tarihi Kent Merkezi’nde belirlenmiş 19 alt bölgeden öncelikli olarak seçilmiş Basmane Bölgesi, Kestelli Bölgesi ve Havralar Bölgesi olmak üzere 3 bölge üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Sosyo-Kültürel ve Gayrimenkul İçerik Geliştirme Projeleri

TARKEM birçok kurum, kuruluş ve sivil toplumu ile birlikte İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni tanıtma amaçlı sosyo-kültürel etkinlikler düzenlemektedir.

UNESCO İzmir Tarihi Liman Kenti

İzmir Tarihi Liman Kenti, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmiştir.

İzmir Tarihi Kemeraltı GYF

Gayrimenkul Yatırım fonu ekosisteminde ilk etki yatırımı olan söz konusu fon, TARKEM liderliğinde Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi iş birliğiyle hayata geçirilmiştir. TARKEM ve İzmir Tarihi Kemeraltı GYF, kentsel yenileme ölçeğinde Türkiye’deki öncü rolünü pekiştirerek kaynak yaratmaya başlamıştır.