Gayrimenkul ve Kültürel Miras Çalışmaları

TARKEM an itibari ile Kemeraltı ve Çevresi Kantsel Yenileme Alanı’ndaki kent değerlerinin korunması ve topluma kazandırılması amacıyla toplam 19 gayrimenkul projesi yürütmektedir. Proje çalışmalarını, İzmir Tarihi Kent Merkezi’nde belirlenmiş 19 alt bölgeden öncelikli olarak seçilmiş Basmane Bölgesi, Kestelli Bölgesi ve Havralar Bölgesi olmak üzere 3 bölge üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Gayrimenkul İçerik Geliştirme Çalışmaları

TARKEM ulusal ve uluslararası birçok kurum, kuruluş ve sivil toplumu ile birlikte İzmir Tarihi Kent Merkezi’nde yer alan gayrimenkul projeleri için içerik geliştirme çalışmaları yürütmektedir.

UNESCO İzmir Tarihi Liman Kenti

İzmir Tarihi Liman Kenti, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmiştir. Adaylık Dosyası ve ekleri yürütülen çalışmalar doğrultusunda “The Historic Coastal Trading Settlement:İzmir” adı ile 30 Aralık 2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu

Gayrimenkul yatırım fonu ekosisteminde ilk etki yatırımı olan söz konusu fon, TARKEM liderliğinde Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi iş birliğiyle hayata geçirilmiştir. TARKEM ve İzmir Tarihi Kemeraltı GYF, kentsel yenileme ölçeğinde Türkiye’deki öncü rolünü pekiştirerek kaynak yaratmaya başlamıştır.