Gayrimenkul İçerik Geliştirme Çalışmaları

Eyes Hearts Hands Urban Revolution

8 ülkeden 27 ortakla beraber başvurduğumuz Avrupa Birliği Horizon Programı başvurumuz “Gözler, Kalpler, Eller” ismindeki projenin çalışmaları devam etmektedir. 36 ay sürecek olan ve yaklaşık bütçesi de 5 Milyon Euro olan projenin 12. ayı tamamlanmıştır.

Proje kapsamında “Kemeraltı ve Çevresi” yer almaktadır ve tarihi yapıların sürdürülebilir tasarımları üzerine çalışmalar gerçekleştirilmektedir. UNESCO Dünya Mirası sürecimiz bu projeden olumlu bir şekilde etkilenecektir.

5 milyon Euro tutarında fon desteği almaya hak kazanan “ Eyes, Hearts, Hands, Urban Revolution” projesi kapsamında,  AB ve ilişkili ülkelerde yedi farklı yere yayılarak toplumsal ayrışma, enerji yoksunluğu ve tarihi kent merkezlerinde nüfusun azalması gibi sosyo-ekonomik ve kültürel zorluklarla mücadele edilmesi hedeflenmektedir.

Proje Web Sitesi: eyesheartshands.eu

Sanat & Zanaat Atlası

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Gözlüklü Masallar Atölyesi, İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği, İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı ve Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. bir araya gelerek İzmir Kemeraltı’nda sanat/ zanaat ve sanatçı/ zanaatkarlarını görünür kılacak bir proje hayata geçirmeyi planlamıştır.

Kemeraltı Sanat & Zanaat Atlası projesi ile yaklaşık 2500 yıllık bir tarihi olan Kemeraltı unutulmaya yüz tutan sanat/ zanaatların ve sanatçı/ zanaatkarların daha görünür kılınmasını sağlamak amacıyla yola çıkılmıştır.

Kemeraltı Sanat ve Zanaat Atlası projesi, Kemeraltı bölgesindeki sanat ve zanaatların bölgedeki varlıklarını incelemeyi, bölge kültürü ile olan ilişkilerini göz önüne sermeyi ve bu bağlamda görünürlüklerini arttırmayı hedeflemiştir.

Araştırma kapsamında Kemeraltı’nda 30 sanatçı ve zanaatkara ulaşılmıştır. 10 kişiyle yapılan detaylı görüşmeler kısa film haline getirilmiştir. Bunun yanı sıra 1 adet proje belgeseli kurgulanmıştır. Kemeraltı Sanat ve Zanaat Atlası kitabı sürece dair basılı bir kaynak olarak üretilmiştir. Kitap ile birlikte bir harita oluşturulmuştur.

Son olarak zanaatatlasi.com websitesi hazırlanmış ve bölgedeki sanatçı ve zanaatkarlar için dijital bir arşiv oluşturulmuştur.

Proje Web Sitesi: zanaatatlasi.com

İMECE

İMECE: Sanat ve Zanaat Odaklı Yaratıcı Girişimcilik Merkezi projesi, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından  ‘’Gelecek Gençlerin’’ Kültür Endüstrileri Destek Programı  kapsamında desteklenmektedir. İzmir Bilimpark A.Ş. tarafından sunulan Projenin diğer partnerleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarkem A.Ş., İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği’ dir.

İMECE, sanat ve zanaatların yaratıcı ve yenilikçi yöntemlerle gelecek nesillere aktarımına katkı sunmayı amaçlamaktadır. 2500 yıllık Kemeraltı Çarşısının gizlediği kültürel zenginliğin sanat ve zanaatlar boyutunda görünürlüğünü sağlamak, nitelikli ürün geliştirme, ulusal ve uluslararası satış ağlarının güçlendirilmesi, yeni nesiller ile geleneksel üretim yapan sanat ve zanaatların etkileşimini ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlayacak bir mekan (sanat ve zanaat odaklı bir yaratıcı endüstri hubı) ve iş modeli geliştirmek amaçlanmıştır. CraftHub aracılığı ile yaratıcı endüstriler alanında çalışan ya da eğitim alan 20 genç ile 20 sanatçı ve zanaatkar bir arada bulunacak ve etkileşimlerini arttıracaklardır.

Mekan aynı zamanda İMECE adıyla her yıl farklı bir tema/zanaat eşleşmesi ile çalışacak bir hızlandırma programına ev sahipliği yapacaktır.

İMECE Craft Hub’ın sürekli bir öğrenme, araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi olarak faaliyet gösterecek olması bu alanda çalışmak isteyen araştırmacı, tasarımcıları ve yeni nesilleri geleneksel üretim yöntemlerine şahit ve böylece Kemeraltını sahiplenme açısından çok değerli bir farkındalık sahibi yapmayı amaçlamaktadır.

CraftHub, üretim, tasarım, inceleme ve deneyim merkezi niteliği ile sanat ve zanaatların sürdürülebilirliğini sağlamak için var olacaktır. Ayrıca bu merkezde;

  • Sanatçı, zanaatkar ve tasarımcı arasında kurulabilecek iş birliği olanakları sağlamak,
  • Sanatçı, zanaatkar ve tasarımcıların sahip olduğu farklı bilgi ve becerilerin ortak kullanımını sağlamak,
  • Sanat ve zanaatkarın geleneksel üretim yöntemleri ve tasarımcıların sahip olduğu bilgi ile yeni teknolojilerin birlikteliğine katkı sağlamak,
  • Kaybolmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatlarımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,
  • Değişen ticari, ekonomik, teknolojik ve kültürel koşullara ayak uyduramayan geleneksel sanatlar ve zanaatların temsilcilerini tasarımcılar ile buluşturmak ve yenilikçi yöntemlerin kullanımı ile sahip olduğumuz kültürün korunmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Proje Web Sitesi: crafthub35.com