İzmir turizminin gelişimine yönelik çalışmalar yürüten İzmir Skal Kulübü, TARKEM’  de misafirimizdi!

Ofisimizde projelerimize dair gerçekleştirdiğimiz sunumun ardından iştirakçisi olarak yer aldığımız Tarihi İstiklal Okulu’na  ve Kentimiz İzmir Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştirdik.