Çerez Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), bu kapsamda yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) karar, duyuruları vb. ikincil düzenleme ve uygulamalara (“KVKK”) uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kemeraltı Vergi Dairesi’nde 8240306896 vergi kimlik numaralı ve Güneş Mah. Anafartalar Cad. No:228/Z, 10 Konak, İzmir adresinde mukim Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım ve Tic. A.Ş. (“Şirket/Şirketimiz”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği amacıyla gerekli azami hassasiyeti göstermekteyiz. Buna göre; kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve KVKK tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Şirketimiz internet adresi üzerinden erişilen web sitemiz için de çerezler kullanılmaktadır. Çerez pikseller, gifler gibi takip eden teknolojileri (“Çerezler”) bir web sitesini veya mobil uygulamalar gibi çevrimiçi uygulamaları kullanmanız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarınıza yerleştirilen küçük dosyalardır. Çerezler sayesinde web sitelerimiz ve uygulamalarımıza ait sunucular size ait cihazları tanıyarak örneğin dil, onay tercihlerinizi hatırlanmasını, site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca web sitemizi ya da uygulamamızın ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde, internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur.

Çerez Türleri ve Açıklamaları

Çerezler sürelerine, kullanım amaçlarına ve taraflarına göre türlere ayrılmıştır. Çerez türleri ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve kullanıcılara istedikleri her zaman açık rızaya ilişkin tercihlerini değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

a. Sürelerine Göre Çerezler

 • Oturum Çerezleri

Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum çerezleri de silinmektedir.

 • Kalıcı Çerezler

İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir. Bu nedenle, kalıcı çerezler bazen izleme çerezleri olarak da adlandırılırlar. Örneğin reklam verenler bir kullanıcının internet tarama alışkanlıklarıyla (web browsing habits) ilgili bilgilerini uzun bir süre boyunca kaydederek kullanabilirler. Ayrıca, kullanıcıların internet sitelerindeki hesaplarına giriş yaparken her seferinde giriş bilgilerini tekrar girmemelerini sağlamak üzere de kullanılabilirler.

b. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler

Kesinlikle Gerekli Çerezler (Zorunlu Çerezler)

Bu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacak olup bu çerezler pazarlama amacıyla kullanılmamalıdırlar.

İşlevsel- Fonksiyonel Çerezler

İnternet sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır. İlgili kişinin bir bilgi toplum hizmetini açıkça talep ettiğinin aşikâr olmadığı durumlarda açık rızaya dayanılması gerekecektir.

Performans- Analitik Çerezler

İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi hedeflenmektedirler. İnternet ortamında birçok reklam türü bulunmasına karşın en çok tercih edilen reklam türünün çevrim içi davranışsal reklamcılık olmasının temel nedeni kişilerin eğilimlerine, tercihlerine göre reklam yapılabilmesi ve reklam veren açısından zaman ve maddi kaynakların daha verimli kullanılabilmesidir. Çevrim içi davranışsal reklamcılık uygulamaları; kişilerin internetteki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilerek profillenmesi, profilleme yapılan kişinin uygun reklamlarla eşleştirilerek söz konusu reklamların ilgili kişiye gösterilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

c. Taraflarına Göre Çerezler

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sayfasının ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sayfası yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden (ya da etki alanından) farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilmektedir.

1. Sitemizde Kullanılan Çerezlerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

a. Zorunlu Çerezler

İnternet sitemizin doğru bir şekilde çalışması ve sizlere talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Bu çerezler, Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılarak işlenmektedir.

wpEmojiSettingsSupports

Sağlayıcı: WordPress

Amacı: Tarayıcı ayrıntılarını depolar

Süresi: Oturum çerezi


wp_consent_*

Sağlayıcı: WordPress

Amacı: Çerez onay tercihlerini depolar

Süresi: 1 ay


cmplz_policy_id

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Kabul edilen çerez politikası kimliğini depolar

Süresi: 1 yıl


cmplz_functional

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Çerez onayı tercihlerini depolar

Süresi: 1 yıl


cmplz_statistics

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Çerez onayı tercihlerini depolar

Süresi: 1 yıl


cmplz_consented_services

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Çerez onayı tercihlerini depolar

Süresi: 1 yıl


cmplz_marketing

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Çerez onayı tercihlerini depolar

Süresi: 1 yıl


cmplz_preferences

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Çerez onayı tercihlerini depolar

Süresi: 1 yıl


cmplz_banner-status

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Çerez banner’ının kapatılıp kapatılmadığını depolar

Süresi: 1 yıl


pll_language

Sağlayıcı: Polylang

Amacı: Dil ayarlarını depolar

Süresi: Kalıcı


wd

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Ekran çözünürlüğünü okur

Süresi: 1 hafta


csm

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Dolandırıcılığın önlenmesini sağlar

Süresi: 90 gün


wf-scan-issue-expanded-*

Sağlayıcı: Wordfence

Amacı:Güvenilir web trafiğinin tanımlanmasını sağlar

Süresi: Oturum çerezi


wfwaf-authcookie*

Sağlayıcı: Wordfence

Amacı:Kullanıcının oturum açıp açmadığını okur

Süresi: 1 gün


actppresence

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Tarayıcı sekmesinin etkin olup olmadığını depolar ve izler

Süresi: Oturum çerezi


your-resume_count_files

Sağlayıcı: Drag and Drop Upload

Amacı: Yüklenen dosya sayısını kontrol eder

Süresi: Oturum çerezi


_grecaptcha

Sağlayıcı: Google reCAPTCHA

Amacı: Spam koruması sağlar

Süresi: 6 ay

b. Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Açık rıza vermeniz halinde reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, reklam/hedefleme çerezlerinin kullanılmasına ve işlenmesine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır.

GPS

Sağlayıcı: YouTube

Amacı: Konum verilerini depolar

Süresi: Oturum çerezi


VISITOR_INFO1_LIVE

Sağlayıcı: YouTube

Amacı: Reklam dağıtımı veya yeniden hedefleme sağlar.

Süresi: 6 ay


YSC

Sağlayıcı: YouTube

Amacı: Etkileşimi depolar ve izler

Süresi: Oturum çerezi


PREF

Sağlayıcı: YouTube

Amacı: Kullanıcı tercihlerini depolar

Süresi: 8 ay

Sağlayıcı:


Google Fonts API

Sağlayıcı: Google Fonts

Amacı: Kullanıcı IP adresini okur

Süresi: Hemen sona erer


Google Maps

Sağlayıcı: Google Maps

Amacı: Kullanıcı IP adresini okur

Süresi: Hemen sona erer


_fbc

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Son ziyareti depolar

Süresi: 2 yıl


fbm*

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Hesap bilgilerini depolar

Süresi: 1 yıl


xs

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Benzersiz bir oturum kimliği depolar

Süresi: 3 ay


fr

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Reklam dağıtımı veya yeniden hedefleme sağlar

Süresi: 3 ay


act

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Oturum açmış kullanıcıları depolar

Süresi: 3 ay


_fbp

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Web sitelerindeki ziyaretleri depolar ve takip eder

Süresi: 3 ay


datr

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Dolandırıcılığın önlenmesini sağlar

Süresi: 2 yıl


c_user

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Benzersiz bir kullanıcı kimliği depolar

Süresi: 30 gün


sb

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Tarayıcı ayrıntılarını depolar

Süresi: 2 yıl


*_fbm_

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Hesap bilgilerini depolar

Süresi: 1 yıl

c. Fonksiyonel Çerezler

Açık rıza vermeniz halinde internet sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Ayrıca, fonksiyonel çerezlerinin kullanılmasına ve işlenmesine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır.

wpEmojiSettingsSupports

Sağlayıcı: WordPress

Amacı: Tarayıcı ayrıntılarını depolar

Süresi: Oturum çerezi


wp_consent_*

Sağlayıcı: WordPress

Amacı: Çerez onay tercihlerini depolar

Süresi: 1 ay


cmplz_policy_id

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Kabul edilen çerez politikası kimliğini depolar

Süresi: 1 yıl


cmplz_functional

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Çerez onayı tercihlerini depolar

Süresi: 1 yıl


cmplz_statistics

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Çerez onayı tercihlerini depolar

Süresi: 1 yıl


cmplz_consented_services

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Çerez onayı tercihlerini depolar

Süresi: 1 yıl


cmplz_marketing

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Çerez onayı tercihlerini depolar

Süresi: 1 yıl


cmplz_preferences

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Çerez onayı tercihlerini depolar

Süresi: 1 yıl


cmplz_banner-status

Sağlayıcı: Complianz

Amacı: Çerez banner’ının kapatılıp kapatılmadığını depolar

Süresi: 1 yıl


pll_language

Sağlayıcı: Polylang

Amacı: Dil ayarlarını depolar

Süresi: Kalıcı


wd

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Ekran çözünürlüğünü okur

Süresi: 1 hafta


csm

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Dolandırıcılığın önlenmesini sağlar

Süresi: 90 gün


wf-scan-issue-expanded-*

Sağlayıcı: Wordfence

Amacı:Güvenilir web trafiğinin tanımlanmasını sağlar

Süresi: Oturum çerezi


wfwaf-authcookie*

Sağlayıcı: Wordfence

Amacı:Kullanıcının oturum açıp açmadığını okur

Süresi: 1 gün


actppresence

Sağlayıcı: Facebook

Amacı: Tarayıcı sekmesinin etkin olup olmadığını depolar ve izler

Süresi: Oturum çerezi


your-resume_count_files

Sağlayıcı: Drag and Drop Upload

Amacı: Yüklenen dosya sayısını kontrol eder

Süresi: Oturum çerezi


_grecaptcha

Sağlayıcı: Google reCAPTCHA

Amacı: Spam koruması sağlar

Süresi: 6 ay

d. Performans Çerezleri

Açık rıza vermeniz halinde internet sitesinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerez işlenebilecektir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. Ayrıca, performans çerezlerinin kullanılmasına ve işlenmesine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır.

_ga_*

Sağlayıcı: Google Analytics

Amacı: Sayfa görüntülemelerini depolar ve sayar

Süresi: 1 yıl


_ga

Sağlayıcı: Google Analytics

Amacı: Sayfa görüntülemelerini depolar ve sayar

Süresi: 2 yıl

2. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Çerezler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Maddesinde yer alan veri aktarım şartlarına uygun olarak ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

Bununla birlikte; Şirketimizin birden fazla grup/topluluk şirketi bulunmaktadır. İş faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi, iş süreçleri gereği grup/topluluk şirketlerinden destek ve gerekli durumlarda hizmet alınması, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında kişisel verileriniz grup/topluluk şirketlerimize de aktarılabilecektir.

Ayrıca yukarıdaki tabloda belirtilen reklam ve pazarlama çerezleri ile analitik çerezler ve performans çerezlerine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak yurt dışında yerleşik üçüncü taraf altyapı sağlayıcıları aracılığıyla yurt dışındaki sunucularda işlenecektir. Bu kapsamda; tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızasına dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecektir.

3. Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan çerez ayarlarından istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Ancak, zorunlu çerezler internet sitemizin çalışabilmesi için işlenmesi gerekli olan çerezlerdir. Bununla birlikte; sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

4. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Şirketimiz’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KKVK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ilgili düzenlemeler gereği aşağıda belirtilen zorunlu bilgileri de içerecek şekilde tarafımızdan temin edebileceğiniz formu doldurarak, ıslak imzalı şekilde Güneş Mah. Anafartalar Cad. No:228/Z, 10 Konak, İzmir adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi kullanarak (Şirket KEP Adresi)’ne veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz. Şirketimiz bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirketimiz tarafından reddedilecek veya işleme alınmayacaktır.

Şirketimizin işbu aydınlatma metninde KVKK’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.