Yönetim

TARKEM, Tarihi Alan’da güçlü bir yönetim yapısı kurmuştur. Yönetim Kurulu dışında, yine yönetim kurulu üyelerinden oluşan Mimari ve Teknik Komite, Finansman ve Kaynak Yaratma Komitesi ve Sosyal Komite TARKEM’in faaliyetlerinde etkin rol oynamaktadır. Ayrıca Tarihi Alan özelinde kurulmuş olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İcra Kurulu, İzmir Valiliği İcra Kurulu ve Üst Kurul‘da yer almaktadır. Tüm bu yapılar içerisinde TARKEM, hem kendi içerisinde, hem de dışarıdaki paydaşlarla Tarihi Alan’daki iletişimin ve ilişkinin bütünleşik yürütülmesini sağlamaktadır.

YÖNETİM KURULU

TARKEM Yönetim Kurulu 17 kişiden oluşmaktadır. 17 kişi işin de doğası itibariyle tüm ortakların bir profilini oluşturmaktadır. Yönetim kurulu içerisinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafları, İzmir’in başarılı iş insanları, eski belediye başkanları, milletvekilleri, bakanları, kültür elçileri bulunmaktadır. Tüm bu kişiler, İzmir’in bu en değerli alanını odağa koyarak, gönüllülük esasıyla hiçbir maddi menfaat beklemeden TARKEM’i yönetmektedir.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

 • Samim Sivri (Başkan)
 • Ayşegül Kurtel
 • Bekir Pakdemirli
 • Deniz Barçın
 • Hasan Eke
 • İlknur Denizli
 • Mehmet Salih Özen
 • Moris Bencuya
 • Murat Demirer
 • Muzaffer Tunçağ
 • Nesim Bencoya
 • Perihan İnci
 • Serdar Dağıstan
 • Şefika Günseli Ünlütürk
 • Temel Aycan Şen
 • Uğur Yüce
 • Ümit Kaya

KOMİTELER

Mimari ve Teknik Komite

TARKEM, bağlı şirketler ve stratejik ortaklarının; mimari fikir projelerinden uygulamanın sonuna, yapıların işletmeye alınmasına kadar olan süreçteki tüm adımların sorumluluğunu alan komitedir.

Gerçekleştirdiği toplantı ve saha ziyaretleri ile, yapıların gerek projelerinin, gerekse de uygulamaların en sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Finansman ve Kaynak Yaratma Komitesi

TARKEM, bağlı şirketler ve stratejik ortaklarının; gerek ticari projelerinin üretilmesinde, gerekse de fon ve proje kaynaklarına ulaşmada projeler geliştirip uygulanmasını sağlayan komitedir.

Gerçekleştirdiği toplantılar ile beraber işlerin sürdürülebilirliğin sağlanmasını, mevcut sermayenin daha verimli kullanılarak arttırılmasına dair eylemlerin alınmasını sağlamaktadır.

Sosyal Komite

TARKEM, bağlı şirketler ve stratejik ortaklarının; direk nihai alan kullanıcılarına yönelik sosyal projeler üreten, bu projeler için sponsor ve fonlar alınması için çalışan komitedir.

Gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde alan halkına ve paydaşlarına dokunarak etki gücü yüksek içerikler oluşturup geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

KURULLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İcra Kurulu

TARKEM, İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdinde Tarihi Alan için kurulmuş icra kurulunun tabi üyesidir. İcra Kurulu, İzmir Tarih Projesi ekibi tarafından genel sekreteryası yürütülen, ayda en az bir kez İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri başkanlığında toplanan, Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili tüm daire başkanları ve uzmanları ile Tarihi Alan’da belediyelerin sorumluluk alanlarındaki sorunlara çözüm üretmek adına icraların kararlarının alındığı kuruldur.

İzmir Valiliği İcra Kurulu

TARKEM, İzmir Valiliği nezdinde Tarihi Alan için kurulmuş icra kurulunun tabi üyesidir. İcra Kurulu, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından genel sekreteryası yürütülen ayda en az bir kez İzmir Valiliği Vali Yardımcısı başkanlığında toplanan ve konusu ile ilgili tüm kamu kurumlarının en üst düzeyde temsil edildiği ve kamu kuruluşlarının görev ve yetki alanlarındaki tüm kararların alındığı kuruldur.

Üst Kurul

TARKEM; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi başkanları ve danışmanlarının oluşturduğu kurulun tabi üyesidir. Tarihi Alan’da alınması gereken politik kararlar bu üst kurulda tartışılarak karara bağlanmakta ve alt kurul ve kuruluşlara delege edilmektedir.