Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

Tarafıma bildirilmiş “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni” ile sosyal medya hesap yöneticisi olarak veri sorumlusu sıfatına sahip; Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım ve Tic. A.Ş. (“Şirket/Şirketimiz”) çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Aydınlatma Metninde sayılmış olan kimlik, iletişim, görsel/işitsel kayıtlar ve mesleki deneyim kategorilerindeki kişisel verilerimin, başta mevzuatta öngörülen, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun olarak işleneceği, kimlere, hangi amaçlarla aktarılacağı, kişisel verilerimin toplanma yöntemleri ve dayanak hukuki sebebin ne olduğu ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılmış olan haklarım konusunda bilgilendim.

Faaliyet kapsamında, iş başvurusunun Şirket kurumsal internet sitesi aracılığıyla yapılması halinde kullanılan Servis Sağlayıcıların datacenter/serverlarının yurt dışında bulunması sebebiyle kimlik, iletişim, görsel/işitsel kayıtlar ve mesleki deneyim kategorilerindeki kişisel verilerimin yurt dışına aktarılacağına yönelik bilgilendirildiğimi, bu bilgilendirme kapsamında işbu Açık Rıza Metnini onaylamak suretiyle Aydınlatma Metninde ve yukarıda sayılan kategorilerindeki kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ediyorum.