Duyuru: Genel Kurul Toplantısı

Tarkem Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Kasım 2018 günü, saat 16:00’da Alsancak Limanı Karşısı, Tarihi Havagazı Fabrikası, Sanat Kafe, Alsancak/İzmir adresinde ekteki gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Toplantıya ait ilan, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ve Ticaret Gazetesi’nin 18 Ekim 2018 tarihli 25115 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

Bu toplantıya bizzat katılabileceğiniz gibi, vekilleriniz aracılığı ile de katılabilirsiniz. Toplantıya şahsen katılamayacak olan ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren şirket merkezi olan Atatürk Caddesi No:40/3 Konak/İzmir adresinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmaktadır.

Ayrıca, 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren aşağıdaki bağlantıdan faaliyet raporumuza ulaşabilirsiniz.

2017 Faaliyet Raporu

Bunlara ilaveten, şirketimiz tarafından ilmühaberler ihraç edilmiş olup, ilmühaberler Genel Kurulumuzun bitiminde ortaklarımıza teslim edilecektir. Söz konusu ilmühaberler pay sahipleri tarafından şahsen, pay sahibi tüzel kişi ise imza sirkülerinde bu konuda yetkilendirilmiş olan temsilci/temsilciler veya pay sahibi tarafından verilmiş, ilmühaber, pay senedi teslim almaya, ilmühaber veya pay senedinin teslimine dair teslim-tesellüm belgelerini, makbuzları imzalamaya dair yetki içeren noter tasdikli vekaletname ile yetkilendirilmiş vekiller aracılığıyla teslim alınabilir.

Toplantı günü ilmühaberlerini alamayan ortaklarımız daha sonra şirket merkezimizden alabilirler.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.


Bu yazıyı paylaş