İzmir Tarih Projesi Tasarım Stratejisi Raporu Hazırlandı

Tarihi alanın bütüncül bir bakış açısıyla ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması kapsamında yürütülen İzmir Tarih Projesinin temel dökümanı olan “Tasarım Stratejisi Raporu” ilgili aktörlerin katılımıyla Prof. Dr. İlhan Tekeli tarafından 4 Temmuz 2014’de nihai halini aldı.

Strateji raporunun alt bölümlerinin hazırlanmasında TARKEM önemli bir rol üstlendi. Kentsel Arkeoloji, Gençlik Aktiviteleri, Konut & Yasal Düzenlemeler ve Finansman Modelleri başlığı altında çalışma toplantıları düzenlendi.


Bu yazıyı paylaş