Kemeraltı İçin Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla Dev İşbirliği

Kamu-özel sektör işbirliğinin Türkiye’deki en güzel örneklerinden biri olan TARKEM’e, son olarak DÖSİMM de ortak oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın en büyük bütçeli işletme kuruluşu olan DÖSİMM, kültürel varlığın korunması ve geliştirilmesi kültür ve turizm altyapı yatırımları ile ülke tanıtımı için çalışan bir kurumdur. Bu gelişmeyle Kemeraltı, Basmane, Kadifekale bölgelerini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi’nde yapılacak çalışmalarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TARKEM ortaklığıyla daha aktif rol üstlenmesi hedeflenmektedir.

DÖSİMM’in de ortak olmasıyla ortak sayısını 132’ye çıkaran TARKEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla yeni projeler geliştirmeye de başlayacaktır. Konuyla ilgili konuşan TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Samim SİVRİ: “DÖSİMM’in ortaklığı, tarihi kent merkezimiz için çok kritik bir kilometre taşıdır. Bakanlığın bu bölgeye destek vermesi en büyük arzularımızdandı ve artık daha sıkı çalışma şansımız olacaktır. Bu bir kalkınma projesidir ve burada taş taş üstüne koyan her kurum başımızın tacıdır. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü İzmir Tarih Projesi’yle de işbirliği içerisinde çalışmalarımız artarak devam edecektir.” dedi.

Tam açılımı Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü olan DÖSİMM, 2252 Sayılı Döner Sermaye Kanunu uyarınca kurulmuş olup, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. Yaygın olarak bilinen Geleneksel El Sanatları ve Kitap Satış Mağazaları DÖSİMM tarafından işletilmekte olup, bunun dışında müze ve ören yerleri gelirlerinin tahsil edilmesi, tarihi mekanların kısa süreli kullandırılması, müze ve ören yerleri, kültür merkezleri, galeriler ve kütüphanelerin kiraya verilmesi DÖSİMM’in görevleri arasındadır.


Bu yazıyı paylaş