Kemeraltı Üst Kurul Toplantısı TARKEM’de Gerçekleşti