TARKEM, Ekonomi Üniversitesi İle İşbirliklerine Devam Ediyor