Soyer: TARKEM Modelinin Türkiye’ye Anlatılması Gerekir