Akdeniz Akademisi “Pilot Kentler Avrupa Programı” Çalıştayı

2009 yılında gerçekleşen İzmir Kültür Çalıştayı’nda oluşturulan kültür stratejisi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi UCLG ve Culture Action Europe (CAE) işbirliğiyle yürütülen “Kültür 21 Avrupa Pilot Kentler 2015-2017” programına katıldı.

Program, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma stratejilerine kültürel boyutun entegrasyonunu içeren Kültür 21 Eylemleri temelinde, Avrupa kentlerinde öz değerlendirme, yerel diyalog ve politikaların geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Avrupa Pilot Kentler 2015-2017 Programı Avrupa’daki çeşitli kentler arasında uygulanacak; UCLG, CAE ve uluslararası uzmanlarca desteklenen kamu, özel girişim ve sivil toplum temsilcilerini içeren bir yerel ekibin çalışmalarıyla diğer pilot kentlerle işbirliği ve iletişimi de içeren sınır ötesi – eş düzeyli öğrenme sürecinden ve etkinliklerden oluşacak.

TARKEM  “Kültür 21 Avrupa Pilot Kentler 2015-2017 programının 5 muhatabından biri olarak çalışmalara destek vermektedir.


Bu yazıyı paylaş