Akdeniz Akademisi “Pilot Kentler Avrupa Programı” Çalıştayı