Tarihi Alan Haberleri

Tasarımla Daha Güvenli Kentler Çalıştayı

Foundation iş birliğinde düzenlenen Tasarımla Daha Güvenli Kentler Çalıştayı 12 – 13 Mayıs 2016 tarihlerinde yerli ve yabancı uzmanların da katılımıyla, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Erişilebilir, güvenli ve yaşanabilir bir kent için önerilerin alındığı çalıştayda İzmir’in tarihi kent merkezinde sürdürülebilir ulaşım altyapısının özendirilmesi, bu bölgede sıkça karşılaşılan erişim sorunlarına alternatif geliştirmek üzere Kemeraltı bölgesinin pilot bölge olarak çalışılması kararı alındı.


Daha fazla bilgi edinin...

Akdeniz Akademisi “Pilot Kentler Avrupa Programı” Çalıştayı

2009 yılında gerçekleşen İzmir Kültür Çalıştayı’nda oluşturulan kültür stratejisi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi UCLG ve Culture Action Europe (CAE) işbirliğiyle yürütülen “Kültür 21 Avrupa Pilot Kentler 2015-2017” programına katıldı.

Program, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma stratejilerine kültürel boyutun entegrasyonunu içeren Kültür 21 Eylemleri temelinde, Avrupa kentlerinde öz değerlendirme, yerel diyalog ve politikaların geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Avrupa Pilot Kentler 2015-2017 Programı Avrupa’daki çeşitli kentler arasında uygulanacak; UCLG, CAE ve uluslararası uzmanlarca desteklenen kamu, özel girişim ve sivil toplum temsilcilerini içeren bir yerel ekibin çalışmalarıyla diğer pilot kentlerle işbirliği ve iletişimi de içeren sınır ötesi – eş düzeyli öğrenme sürecinden ve etkinliklerden oluşacak.

TARKEM  “Kültür 21 Avrupa Pilot Kentler 2015-2017 programının 5 muhatabından biri olarak çalışmalara destek vermektedir.


Daha fazla bilgi edinin...

3. Alt Bölge Çalıştayı

Tarihi Kemeraltı Yenileme Alanı alt bölgelerinden Damlacık – Değirmendağ – Bahribaba ve Eşrefpaşa için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3. Alt Bölge Çalıştayı tüm ilgili aktörlerin katılımı ile 11 Şubat 2016 tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

Bahribaba, İkiçeşmelik Caddesi, Damlacık ve Değirmendağı çalıştayı, alana yönelik durum tespiti, haritalama, öneri operasyon ve aksiyonların tanımlandığı 3 aşamada ele alındı.

Katılımcılar tarafından bölgelerin özellikleri, yaşattığı deneyimler, sorun ve potansiyeller tespit edilerek bu çerçevede her bölge için farklı öneriler geliştirildi.


Daha fazla bilgi edinin...

İzmir Tasarım Platformu

TARKEM'in platform üyesi olduğu İzmir Tasarım Platformu'nun dördüncü toplantısı 22 Aralık 2015 tarihinde TARKEM'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde İzmir'in bir tasarım kenti olmasına katkıda bulunacak proje ve etkinliklerin düzenlenmesi, STK, kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması ile 2016 Etkinlik takvimi, kurumlar arası işbirliklerinin güçlendirilmesi ve İzmir Tasarım Müzesi ile ilgili görüş ve önerilerin değerlendirilmesi yer aldı. TARKEM İzmir'in bir tasarım kenti olma yönünde yol haritasının oluşturulmasına katkı vermekte, aynı zamanda tasarım üreticilerinin tarihi Kemeraltı yenileme alanında faaliyet göstermelerine yönelik platform üyelerini gelişmeler hakkında sürekli bilgilendirmektedir.


Daha fazla bilgi edinin...

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu 8 Ekim 2015 tarihinde Kültürpark alanındaki İzmir Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin yönettiği ve iki gün süren Sempozyuma TARKEM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Uğur Yüce konuşmacı olarak katıldı. Sayın Yüce, İzmir’in kalkınmasına destek olmak için ve İzmir sevgisiyle başlattıkları TARKEM oluşumunu katılımcılara aktardı.


Daha fazla bilgi edinin...

Havra Sokağı’nı Tasarımla Buluşturma Projesi

Havra Sokağı’na sahip çıkmak ve yaşatmak amacıyla esnaf, belediyeler, tasarımcılar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte canlandırma projesi hazırlandı. Akdeniz Akademisi desteği ile hayata geçirildi.

Sokağın özgünlüğünü bozmadan pratik, ucuz ve estetik bir şekilde iyileştirmek üzere rehber ve tasarım projeleri esnaf ve ilgili kurumlarla birlikte hazırlandı.


Daha fazla bilgi edinin...

Uluslararası Akdeniz Tarihi, Kültürü ve Siyaseti Sempozyumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi tarafından 27-28 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenen “Uluslararası Akdeniz Tarihi, Kültürü ve Siyaseti Sempozyumu”, Kültürpark İzmir Sanat’ta yapıldı. Akdeniz ülkelerinin tarihi, kültürel ve siyasi birikimlerinin tartışıldığı sempozyum, konusunda uzman tarihçiler, yazarlar, kültür yöneticileri ve diplomatlar ile akademisyenleri buluşturdu.


Daha fazla bilgi edinin...

İzmir Tarih Projesi Tasarım Stratejisi Raporu Hazırlandı

Tarihi alanın bütüncül bir bakış açısıyla ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması kapsamında yürütülen İzmir Tarih Projesinin temel dökümanı olan “Tasarım Stratejisi Raporu” ilgili aktörlerin katılımıyla Prof. Dr. İlhan Tekeli tarafından 4 Temmuz 2014’de nihai halini aldı.

Strateji raporunun alt bölümlerinin hazırlanmasında TARKEM önemli bir rol üstlendi. Kentsel Arkeoloji, Gençlik Aktiviteleri, Konut & Yasal Düzenlemeler ve Finansman Modelleri başlığı altında çalışma toplantıları düzenlendi.


Daha fazla bilgi edinin...