Etiket - TARKEM 010

Kemeraltı’nda 2 Yapı Daha Kurtuluyor

İzmir Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihinde yayınlamış olduğu Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı'nın sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Kemeraltı, Basmane, Kadifekale bölgelerini kapsayan İzmir'in Tarihi Kent Merkezi'nden gelen 2 proje de mali destek almaya hak kazandı.

TARKEM İştirakçi, Konak Belediyesi Ortak

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği'nin (Kentimiz İzmir) başvuru sahibi olduğu, Konak Belediyesi ve İzmir Kültür ve Sanatı Geliştirme Derneği'nin ortak, TARKEM'in de iştirakçi olarak yer aldığı "Yenilikçi Öğrenme Merkezi Projesi" kapsamında Tarihi İstiklal Okulu önce restore edilecek, daha sonra Yenilikçi Öğrenme Merkezi konseptiyle çocuklara yönelik merkez olarak işlevlendirilecek. Projenin 24 ay içerisinde tamamlanarak, merkezin Eylül 2020'de hizmete açılması planlanıyor.

Dünyanın En Eski Sinagoglarından Biri Müze Oluyor

Havra Sokağında yer alan ve dünyanın en eski sinagoglarından biri olarak gösterilen "Etz Hayim Sinagogu" bu program kapsamında restore edilerek müze ve kültür merkezine dönüştürülecek. Musevi Cemaati Vakfı'nın başvuru sahibi olduğu, TARKEM'in de destek verdiği bu proje, İzmir'in Tarihi Kemeraltı Bölgesi'nde bulunan bitişik sinagog kompleksinin çöküşünü önlemeyi hedefleyen bir koruma girişimidir.

12 Projeden İkisi Tarihi Kent Merkezi'nden...

Program kapsamında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına, mevcut kullanımının iyileştirilmesine, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik projelere toplam 14 Milyon TL’lik bir kaynak sağlanması öngörülmekte.


Daha fazla bilgi edinin...