Etiket - TARKEM 020

Duyuru: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Değerli Ortağımız,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20.12.2018 tarihinde, saat 16.00’da, Alsancak Limanı Karşısı, Tarihi Havagazı Fabrikası, Sanat Kafe, Alsancak, İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Toplantıya ait ilan, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ve Ticaret Gazetesi’nin 04/12/2018 tarihli 25155 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekilleri aracılığı ile de katılabileceklerdir. Toplantıya şahsen katılamayacak olan ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekâletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Samim SİVRİ

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması

2. Projeler Hakkında Bilgi Verilmesi

3. Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadili hususunun görüşülüp karara bağlanması

4. Dilek ve Temenniler

5. Kapanış


Daha fazla bilgi edinin...