Career

TARKEM’de gerçekleştirmekte olduğumuz staj programlarının temel amacı, üniversite, yüksekokullar, teknik liseler, endüstri meslek liseleri vb. öğrenim gören öğrencilerin staj süresince okulda edindikleri teorik bilgileri, pratik olarak olarak sahada deneyimlemelerini sağlarken, tarihle ve kültürel mirasla ilişkilerini de güçlendirmektir.

Bizi ve kariyer fırsatlarımızı Instagram, Facebook ve LinkedIn sayfalarımız üzerinden takip edebilirsiniz.