About Us

TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş), İzmir kent değerlerini korumak ve geliştirmek için yeni bir iş modeli yaratmak ve yarattığı bu modelle İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni canlandırmak amacıyla 19 Kasım 2012 tarihinde kurulmuş çok ortaklı bir yapıdır.

Kamu – özel ortaklık modelinin Türkiye’deki en önemli örneklerinden biri olan TARKEM’in ortaklık yapısının % 40’ı kamudan, %10’u odalar ve borsalardan, %50’si özel sektörden oluşmaktadır.

TARKEM’in temel amacı, 2007 yılında ilan edilmiş olan Kemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı içerisinde yer alan, başta çöküntü alanlar olmak üzere, belirlenen alanda ihtiyaç odaklı, yenilikçi ve toplumun tüm hedef gruplarını dahil eden gayrimenkul, kültürel mirası hizmet ve organizasyon projeleri üretmektir.

0
Yapı
0
Proje
0
İşletmeye Açılan Yapı
0
Milyon Kişiye Erişim

TARKEM, bu amaca ulaşmak için bir vizyon belirlemiş ve bu vizyon çerçevesinde yatırımlarını ve etkinliklerini gerçekleştirmektedir:

“Kentimizin kültürel ve tarihi değerlerini, yaşayanları yerinde koruyarak ve katılımcı yönetim anlayışıyla, kamu-özel sektör işbirliği içinde kalkındırmak”

Günümüzde hala kentin merkezi olarak tanımlanan ve aktif olarak kullanılan tarihi Kemeraltı ve çevresi yaklaşık 2.000’in üzerinde tescilli anıtsal ve sivil mimari örneği, 2.500 yıllık tarihe sahip sokak ve meydan dokusu, han, atölye, otel, hamam, cami, kilise, sinagog, okul, çeşme gibi tarihi ve kültürel yapılarıyla zengin ve çok renkli bir kültür mozaiğinin oluştuğu ve geliştiği bir alandır.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne 14 Nisan 2020 tarihinde eklenen İzmir Tarihi Liman Kenti’nin Alan Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanmasına ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile TARKEM arasında 05.05.2020 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. TARKEM, bu protokol uyarınca İzmir Tarihi Liman Kenti’nin Alan Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanması konusunda yetkilendirilmiş olan kurumdur.

TARKEM, kamu, özel ve sivil ortaklarıyla İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni canlandırmak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası tüm kurumlarla işbirliği halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Tarihi alanın tekrar canlandırılmasına yönelik planlama, strateji ve operasyonel planların hazırlanması çalışmalarının ardından uygulama dönemine geçmiştir.

TARKEM; Kemeraltı, Basmane ve Kadifekale’deki her tür sorun ve ihtiyaç ile birebir ilgilenerek, çözüm üretilmesi noktasında hızlı, proaktif ve verimli kararlar alarak bu alanı daha yaşanılabilir, 7 gün 24 saat güvenli bir şekilde hareket edilebilen, İzmir’in en önemli turizm destinasyonu haline getirmek için çalışmaktadır.

Gayrimenkul ve Kültürel Miras Projelerimiz

TARKEM an itibari ile Kemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı’ndaki kent değerlerinin korunması ve topluma kazandırılması amacıyla toplam 18 gayrimenkul projesi yürütmektedir. Proje çalışmalarını, İzmir Tarihi Kent Merkezi’nde belirlenmiş 19 alt bölgeden öncelikli olarak seçilmiş Basmane Bölgesi, Kestelli Bölgesi ve Havralar Bölgesi olmak üzere 3 bölge üzerinde yoğunlaştırmıştır.

İzmir’in en önemli kütür, sanat, turizm, ticaret noktalarının kesişiminde yer alan 252 hektarlık bir alanı kalkındırmak için çalışan TARKEM, büyüyerek yoluna devam etmektedir.

Completed Buildings