Memberships

TARKEM 2024 yılı stratejik amaçları doğrultusunda çalışma alanını kapsayan kişi ve kurumlarla işbirliklerine başladı. Bu doğrultuda ilk adım olarak Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) üyesi olan TARKEM, EYDK işbirliği ile İzmir ve çevresinde etki yatırımı konusunda farkındalığın ve kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaya başlayacak.

Etki yatırımlarının gelişimini kolaylaştırmak için elverişli bir ortam yaratmayı ve Türkiye’de sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden bir ekosistem kurmayı amaçlayan EYDK, ekosistem paydaşlarının bir araya gelmesine öncülük ederek, yenilikçi, kapsayıcı ve etki odaklı bir ekonomi ile ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratmayı amaçlıyor. Ulusal ve uluslararası paydaşlar ile işbirliği çerçevesinde Türkiye’ nin potansiyelini ortaya koyarak küresel doğu ve batı arasında bir köprü görevi gören ülkemizin etki yatırımı için bölgesel pazara giriş noktası olmasını destekliyor.