Gonca Katmer

Gonca Katmer

Mimar

1998 yılında Bursa’da doğdu. İlköğretim eğitimine Bursa’da başladı, lise öğrenimini Bursa Anadolu Erkek Lisesi ve Birey Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2021 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden yüksek onur derecesinde mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine 2021 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü’nde başladı.

Eğitim ve çalışma hayatını kültürel miras üzerine yeni bir bakış açısı getirilmesi, uygun işlevler kazandırılarak kullanımı ve geleceğe aktarımı üzerine sürdürmeyi hedeflemektedir.

2022 yılı Aralık ayında TARKEM’de Mimar olarak görev almaya başladı. Çalışma hayatının yanında aynı zamanda yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve tez çalışmalarını sürdürmektedir.