Özge Şenyurt Akgül, PhD

Özge Şenyurt Akgül, PhD

Genel Sekreter

1982 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Ankara Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Lisans mezuniyeti sonrasında iş hayatında Ar-Ge yöneticiliğine paralel olarak eğitimine devam ederek ODTÜ Biyoteknoloji bölümünde yüksek lisans ve TOBB ETÜ’de MBA programını tamamladı. Sonrasında Pazarlama ve Marka Yönetimi alanına geçiş yaparak uluslararası şirketlerde uzun süre pazarlama yöneticisi olarak görev yaptı. 2021 Ağustos ayında Başkent Üniversitesi İşletme anabilim dalında “Müşteri Deneyimi ve Müşteri Odaklı Marka Değerinin Marka Sadakatine Etkisinde Marka Güvenin Düzenleyici Rolü” konulu doktora çalışmasını tamamladı.

2021 Nisan ayında Genel Sekreter olarak TARKEM ailesine katıldı. Farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve üye olarak aktif yer almaktadır.