Model

Kiralama


Proje İlerleme Durumu

İlçe Belediyesi’nden Ön Onay Bekleniyor

50%

İşlev

Hostel

Proje Hakkında

Mesrure Hanım Konağı, Hatuniye Bölgesi’ndeki ana işlev karar önerisine göre işlevlendirilmiş ve bu doğrultuda projelendirilerek bir “gençlik hosteli” olarak tasarlanmıştır. Restorasyon tamamlandığında Mesrure Hanım Konağı bünyesinde yılın 12 ayı başta gençler olmak üzere tüm yerli ve yabancı turistlere konaklama hizmeti verilecektir. Proje çeşitli sosyalleşme alanları, avlusu ve sunacağı diğer hizmetlerle sokağa ve bölgeye model bir işletme olacaktır.

Bina yakın geçmişte bir yangın sonrası ağır hasar görmüş, yapıdan günümüze ancak bir cephe ulaşabilmiştir. Gençler ve turistlere yönelik bir hostel olarak projelendirilecektir. Binaya ait mimari projeler Öget Mimarlık tarafından hazırlanmaktadır.