Model

Ortak Proje


Proje İlerleme Durumu

Mimari Projesi Hazırlanıyor

30%

İşlev

Uluslararası Yaratıcılık Merkezi

Proje Hakkında

Proje Kestelli Caddesi ve 442 Sokak’ta yer alan parsellerin ortak kullanımı ve işlevsel olarak bir arada kurgulanmaları ile hayata geçirilecektir. Geçmişte Yusuf Rıza Okulu’nun bulunduğu, günümüzde otopark olarak kullanılan 184 Ada 35 parsel ve üzerinde yapı bulunmayan 184 Ada 34 parsel ile birlikte projelendirilecektir. 442 Sokak üzerinde restore edilerek ofis binalarına dönüştürülecek tescilli binalar Yusuf Rıza Ofisleri ile entegre işletmeler haline getirilecektir.

Kestelli Caddesi, Kemeraltı Çarşısı’nı besleyen yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu girişlerinden biridir. Cadde üzerinde çok sayıda tescilli yapı bulunurken; yakın çevrenin belleğinde yer tutan en önemli bina Yusuf Rıza İlkokulu’dur. Okul; faaliyette olduğu yüz yıla yakın süre içinde iki başbakan, onlarca sanatçı ve iş insanı, yüzlerce eğitimci ve binlerce mezun yetiştirmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca birçok ilke imza atmış; atlı tramvay ile ilk okul servis imkanını sunmuş, ilk defa anaokulu ve ilkokul süreçlerini bütünleşik olarak yürütmüş, çağının çok ilerisinde, İzmir’in gelişimine büyük katkılar sunmuş bir eğitim kurumudur.

Yusuf Rıza Okulu’nun varisleri ile bir sözleşme yapılarak YUROKEM (Yusuf Rıza Okulu Kemeraltı) isminde bir şirket kurulmuş; bu şirket uyarınca yapılan anlaşmaya göre, okula ait arsaların şirkete ayni sermaye olarak koyulması, bununla birlikte tüm inşaatın TARKEM’in YUROKEM’e koyacağı sermaye ile gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. Alanda bilim, teknoloji, girişimcilik, tasarım ve kuluçka merkezi faaliyetinde yapılar tasarlanmıştır.

Proje alanı Kestelli Caddesi’nde, geçmişte üzerinde Yusuf Rıza Okulu’nun bulunduğu ve günümüzde otopark olarak kullanılan 184 Ada 35 parsel ve geçmişte Yusuf Rıza Okulu’nun servis park yeri olarak kullanılan 184 ada 34 parselden oluşmaktadır.

Hedeflenen Uluslararası Yaratıcılık Merkezi; yüksek teknoloji kullanan, yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri ve geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapıdır.

Proje alanına dahil edilen 184 ada 34 ve 35 parseller ÖPA (özel proje alanı) ilan edilmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planı Notları dahilinde 3 katlı binalar projelendirilecektir. 35 Parselde bodrum kat yapılabilecek, bodrum katta otopark yer alacaktır.

Projeleri Studio Evren Başbuğ tarafından hazırlanmaktadır. Projeye konu olacak yapılar yeşil bina programına dahil olarak LEED Sertifikası alacak şekilde tasarlanmaktadır.

Proje konsepti, günümüzün mimari tasarım anlayışını Kemeraltı’nın tarihi dokusu bağlamında alana taşımayı amaçlamaktadır.