Real Estate and Cultural Heritage Projects

Completed Projects

Blue Kortejo

Buy, Copleted Projects

The Historic Istiklal School

Common Project, Copleted Projects

Projects Planned to be Completed by 2023

Tevfik Paşa Mansions

Planned to be Completed by 2023, Buy

Ay Yıldızlı Konak

Planned to be Completed by 2023, Hire

Vakıflar Konağı – 1

Planned to be Completed by 2023, Hire

Historical Akin Passage

Planned to be Completed by 2023, Hire

Albayrak Pasajı

Planned to be Completed by 2023, Buy

Arap Fırını Street Ateliers – 1

Planned to be Completed by 2023, Buy

Arap Fırını Street Ateliers – 2

Planned to be Completed by 2023, Buy

Arap Fırını Sokağı Atölyeleri – 3

Planned to be Completed by 2023, Buy

Vakıflar Konağı – 2

Planned to be Completed by 2023, Hire

Projects Planned to be Completed by 2025

Rahmi Bey Konağı

Planned to be Completed by 2025, Hire

Vakıflar Oteli

Planned to be Completed by 2025, Hire

Mesrure Hanım Konağı

Planned to be Completed by 2025, Hire

ALGA

Planned to be Completed by 2025, Common Project

Yusuf Riza Offices

Planned to be Completed by 2025, Common Project

Kestelli Konağı – 1

Planned to be Completed by 2025, Buy

2. Beyler Kütüphanesi

Planned to be Completed by 2025, Common Project

Projects Progress

Tevfik Paşa Mansions

% 80

Blue Kortejo

% 100

Ay Yıldızlı Mansion

% 70

Vakıflar Hotel

% 70

Vakıflar Mansion – 1

% 40

Mesrure Hanım Mansion

% 30

Historical Akin Passage

% 70

ALGA

% 50

Albayrak Pasajı

% 40

Yusuf Rıza Offices

% 40

442 Sokak Offices – 1

% 70

442 Sokak Offices – 2

% 70

442 Sokak Offices – 3

% 70

Vakıflar Mansion-2

% 50

Kestelli Mansion-1

% 20

The Historic Istiklal School

% 100

2. Beyler Kütüphanesi

% 90

10 Adımda Gayrimenkul Projeleri Süreci

Gayrimenkul Projeleri’ni geliştirirken tüm projelerde izlediği ortak yolu şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Önfizibilite Hazırlanması ve Tasarruf Geliştirmeye Karar Verilmesi

  Belirlenen strateji çerçevesinde Tarihi Alan’da öncelikli olan mülkler belirlenerek öngörülen işlev çerçevesinde genel bir fizibilite çalışması yapılır.

 2. Sözleşme İmzalanması / Tapu Alınması

  TARKEM tarafından malikle bir araya gelerek söz konusu mülk hakkında kiralama, satın alma, ortak şirket kurma vb. modellerinden birine karar verilerek TARKEM mülk hakkında tasarruf sahibi olur.

 3. Fikir Projesinin Hazırlanması

  TARKEM mimari ekibi tarafından projenin Fikir Projesi hazırlanır.

 4. Mimari Projelerinin Hazırlanması

  Röleve Projesinin Hazırlanması

  Mülk hakkında mevcut yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve restorasyon projeleri hazırlanabilmesi için binanın iç ve dış mimarisine, özgün dekorasyonuna ve taşıyıcı sistemi ile yapı malzemelerine ait mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımı hazırlanır.

  Restitüsyon Projesinin Hazırlanması

  Mülk hakkında mevcut yapının, Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yı-kılmış ya da yok olmuş öğelerin, yapıların veya yerleşmelerin ilk tasarımlarındaki ya da belirli bir tarihteki durumlarının, arşiv kayıtlarından, yapı üzerindeki izlerden, yapıya, yerleşmeye ait çizim fotoğraf gibi belgelerden yararlanılarak plan, kesit, görünüş ve aksonometrik çizimlerle ya da maketle anlatımı hazırlanır.

  Restorasyon Projesinin Hazırlanması

  Eski, tarihi, otantik ve özgünlük değeri olan, önemli bir olaya ev malikliği yapmış eserin, aslına makul olarak, asli malzemeden, asli yapım yönteminden ve özgünlüğünden yararlanarak, mümkün olduğu kadar az müdahale ile koruyarak çizimlerle anlatımı hazırlanır.

 5. İlçe Belediyesi’nden Ön Onay Alınması

  Hazırlanan Röleve, Restitüsyon, Restorasyon projeleri ile birlikte idari evraklar hazırlanarak ön onaydan geçmesi için İlçe Belediyesi’ne başvurulur.

 6. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Onay Alınması

  İlçe Belediyesi’nden ön onayı almış projeler, İlçe Belediyesi tarafından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilir. Kurul raportörü aracılığı ile yerinde ve projeler üzerinde gerekli tespitleri yaparak uygun gördüğü takdirde Kurul gündemine taşıyarak konunun görüşülerek karara bağlanmasını sağlar.

 7. Teknik Projelerin Hazırlanması (Statik, Güçlendirme, Mekanik, Tesisat, Elektrik)

  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün onay verdiği projeler için statik, Güçlendirme (gerekiyorsa), mekanik, tesisat, elektrik projeleri Kurul’dan onay aldığı haline göre hazırlanır.

 8. İnşaat Ruhsatının Alınması

  İlçe Belediyesi’ne teknik projelerle birlikte gerekli idari evraklar hazırlanarak inşaat ruhsatının alınması için başvurulur.

 9. İnşaat Uygulaması

  İnşaat ruhsatında imzası bulunan yüklenici tarafından söz konusu mülke dair öncesinde tüm hazırlanmış ve izinleri alınmış projelere göre uygulama gerçekleştirilir.

 10. İşletmeye Alınması

  İnşaat tamamlandıktan sonra mülk en baştaki sözleşmeye göre işletmeye başlanır.

Google Translate »